Skip to main content

Екип

За провеждането на качествен и пълноценен педагогически процес в училището се грижат висококвалифицирани учители и възпитатели. Обучението се провежда по програми, одобрени от МОН.